Sociale

Ulica Mówi

ULICA MÓWI – to program, który kieruje się znaną sentencją „vox populi”. Od lat w różnych
telewizjach widzowie mogli spotkać różne formy sond ulicznych, ale „Ulica Mówi” to jeden krok
dalej. W tym programie „specjaliści” napotkani na ulicach przez prowadzącego spotykają się
z pytaniami, na które chyba nikt nie odpowiada tak samo. Ciekawe pytania to dopiero wstęp,
w ludziach wyrwanych ze swoich codziennych obowiązków drzemie ogromny potencjał
odpowiedzi! Mnogość ludzkich pomysłów zaskoczy w Was w „Ulica Mówi”.